Öppna utbildningar för dig
som utför Brandfarliga
& Heta Arbeten®

Vi utbildar i de två systemen Brandfarliga Arbeten via SVEBRA och Byggföretagen samt i Heta Arbeten® via Brandskyddsföreningen

Brandfarliga arbeten och Heta Arbeten® utbildningarna riktar sig till anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av dessa arbeten, har det  formella brandskyddsansvaret.

Heta brandfarliga arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

 

Aktuellt

Inga utbildningar är inplanerade.

Uppdat.21-11-29

Aktuella utbildningar

Inga utbildningar är planerade.

Inga utbildningar är planerade.

Baxis Handelsbolag
Org.nr. 969633-1231

Kattfotsvägen 11
982 35, Gällivare

info @ stoppabranden.nu

+46 70 359 77 71