Utbildningar för dig som utför brandfarliga & heta arbeten

Under förutsättning att inte läget eller riktlinjerna ändras negativt så planerar vi att återuppta utbildningen i brandfarliga heta arbeten

 Vecka 24 Tisdagen 9/6 

Aktuella datum
(Med reservation för ändringar pga ändrade förhållningsregler)


Vecka 24
(max 15 deltagare/utbildningsdag)
Tisdag 9/6 
Fredag 12/6 (reservdag)

 

Vecka 34

Tisdag 18/8 
Fredag 21/8 (reservdag)


Pris 3040 kr/delt ex moms för öppen kurs i konceptet Heta Arbeten®

 • Uppfyller kraven i försäkringsvillkoren
 • Följer gällande utbildningsplan
 • Ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • Certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • Genomförs på en dag (6,5 timmar)
 • Fika och lunch

Under kursen görs ett digitalt prov med hjälp av deltagarens egen mobil eller surfplatta.
Deltagaren får direkt efter godkänt resultat ett certifikat som hen kan visa upp i sin mobil.

Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten® och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

Jag har även möjlighet att hålla utbildning för ert företag separat, om ni har många deltagare och önskar annat datum.
Om ni vill boka en företagsanpassat kurs sätts priset efter hur många deltagare ni är. Jag kan även hålla utbildningen på engelska.

Kontakta mig för pris om ni har önskemål enligt ovan.

Vi genomför utbildningar enligt Folkhälsomyndighetens plan och följer samtidigt aktuell information gällande Corona-viruset.

 • Vi förutsätter att har man något av symptomen för infektion stannar man hemma. Med respekt för de andra deltagarna och våra egna instruktörer.
  • Vi utbildar i rena och rymliga lokaler så stora att man kan sitta med betryggande avstånd till andra deltagare.
  • Den praktiska delen sker utomhus där deltagarna inte behöver vara för nära varandra.

Brandfarliga arbeten och   Heta Arbeten®   utbildningarna riktar sig till anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av dessa arbeten, har det  formella brandskyddsansvaret.

Heta brandfarliga arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

 

Baxis Handelsbolag
Org.nr. 969633-1231

Kattfotsvägen 11
982 35, Gällivare

info @ stoppabranden.nu

+46 70 359 77 71