Heta arbeten®

På grund av rådande pandemi läge så har vi infört begränsningar i antalet deltagare till 15 st, vi klarar då att hålla avstånd vid utbildningen.

OBS! Villkor för bokning och avbokning:

Kursavgiften faktureras i samband med anmälnings tidens utgång.

Vi måste ha er anmälan senast 5 dagar före önskat datum. Vill ni anmäla er senare kontakta oss för besked om ev plats.
Vid för många anmälda deltagare eller om antalet understiger 5 st (utbildningen ställs in) så erbjuds ni ett nytt datum.
Vid avbokning (utan medicinska skäl) 1-5 dagar innan kursstart eller uteblivet deltagande debiteras 50% av kursavgiften.
Distansutbildning online i brandfarliga arbeten fortsätter under hösten.
se sidan om Brandfarliga arbeten.

Ett modernt heltäckande skadepreventionskoncept sedan 30 år för ökad brandsäkerhet – i alla branscher.

Heta Arbeten® finns i en mängd branscher som industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några. Det kan handla om allt från svetsning, skärning eller arbeten med snabbroterande verktyg till takarbeten, borttagning av målarfärg, varm hästskoning eller ogräsbränning.

Heta Arbeten® utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsansvarig. För att utföra Heta Arbeten®, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs ett giltigt certifikat. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och vara certifierade.

En utbildning framtagen av Brandskyddsföreningen

Skadepreventionskonceptet Heta Arbeten® startades 1990 för att förebygga bränder och har sedan dess utvecklats och vårdats av Brandskyddsföreningen i samarbete med representanter från olika branscher och försäkringsbolag. 

Brandskyddsföreningen började med att tillsammans med Sveriges försäkringsbolag ta fram säkerhetsregler i förebyggande syfte. Strax därefter fick vi försäkringsbolagens uppdrag att ta fram en utbildning, den vi nu kallar Heta Arbeten®. Önskan från försäkringsbolagen var att ta fram ett säkert, enkelt och enhetligt system för alla branscher över hela landet. 

Boka utbildning i
Heta Arbeten

Baxis Handelsbolag
Org.nr. 969633-1231

Kattfotsvägen 11
982 35, Gällivare

info @ stoppabranden.nu

+46 70 359 77 71