Utbildningar i heta arbeten®
& brandfarliga arbeten

Brandfarliga arbeten och Heta Arbeten® utbildningarna riktar sig till anställda och entreprenörer som utför heta arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av dessa arbeten, har det  formella brandskyddsansvaret.

Heta brandfarliga arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat.

Från och med hösten 2019 finns två olika certifieringar som uppfyller försäkringsbolagens krav för att få utföra hett arbete. Det är Brandfarliga Arbeten via SVEBRA och Byggföretagen och Heta Arbeten® via Brandskyddsföreningen

Så här ser de två svenska certifikat ut, som är giltiga för att utföra Heta Arbeten® och/eller Brandfarliga Arbeten i Norden.

brandf cert
ha cert

VÄLKOMMEN ÅTER UNDER VÅREN FÖR NYA DATUM.

HETA ARBETEN®

Pris 2900 kr/delt ex moms för öppen kurs i konceptet Heta Arbeten®

 • Uppfyller kraven i försäkringsvillkoren
 • Följer gällande utbildningsplan
 • Ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • Certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • Genomförs på en dag (6,5 timmar)
 • Fika och lunch2900
logo_hetaarbeten_arrangor-kopia-1-300x300

Brandfarliga arbeten

Pris 2100 kr/delt ex moms för öppen distanskurs i Brandfarliga Arbeten

 • Uppfyller kraven i försäkringsvillkoren
 • Följer gällande utbildningsplan
 • Ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
 • Certifikatet är giltigt i fem år från godkänd utbildning
 • Genomförs på en dag (5,5 timmar)
 • Genomförs online i ett digitalt klassrum, kräver tillgång till dator och bra uppkoppling.
 • Minst 5 deltagare krävs för att utbildningen ska bli av. Vid färre deltagare erbjuds annat datum.
logo-brandfarliga

Certifieringstest under kursdagen

Under kursen görs ett digitalt prov med hjälp av deltagarens egen mobil eller surfplatta.
Deltagaren får direkt efter godkänt resultat ett certifikat som hen kan visa upp i sin mobil.

Certifikatet ger behörighet att ansvara för, bevaka samt utföra Heta Arbeten® och Brandfarliga Arbeten. Giltighetstiden är 5 år.

OBS! För att kunna göra certifierings testet i slutet på utbildningen måste deltagaren kunna legitimera sig med godkänd legitimation. T ex sv körkort, id handling eller pass. 

Aktuella utbildningstillfällen

Max 15 deltagare  per utbildningsdag
Plats: Gällivare

Öppna utbildningar på plats i Gällivare.
Max 15 deltagare.  (Covid 19 dukning)
Vid för få deltagare kan utb. komma att ställas in. 
Besked i så fall sista anmälningsdag (Fredag före )

OBS! Pga rådande läge och i väntan på vaccin så tänkte jag ställa in Heta Arbeten® på plats i Gällivare –

Sista anmälningsdag: Fredagen innan utbildningstillfället.

Öppna utbildningar på distans.
Max 12 deltagare, minst 4 deltagare.

Sista anmälningsdag: Fredagen innan utbildningstillfället.

Varför behövs den här utbildningen?

Vid arbete med brandfarliga heta arbeten som rondell, svetsning, varmluftspistol, gasolbrännare, lödning, takläggning eller annan bearbetning som skapar värme eller gnistor, finns det alltid risk för att man kan orsaka en brand. Sådana arbeten kallas Heta Arbeten® eller Brandfarliga Arbeten.

På grund  av de många bränder som dessa arbeten orsakat införde försäkringsbolagen sina villkor 1990 och antalet bränder minskade kraftigt.
Ett av villkoren är att de som arbetar med brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning och certifikat samt följa de säkerhetsregler och rutiner som finns.

Alla som ska vara tillståndsansvariga, utförare (hetarbetare) och brandvakt behöver ha ett giltigt certifikat.

Vid certifiering via SVEBRA och Byggföretagen nya koncept som heter Brandfarliga Arbeten ingår också registrering i ID06

Anmäl dig till en
utbildning nu

Baxis Handelsbolag
Org.nr. 969633-1231

Kattfotsvägen 11
982 35, Gällivare

info @ stoppabranden.nu

+46 70 359 77 71